مراحل هفتگانه فراخوان های ارزش افزوده

فراخوان مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس توافقات بعمل آمده با شوراي اصناف كشور و پيرو اطلاعيه مشترك صادره (درج شده در جرايد كثيرالانتشار بهمن ماه ۱۳۸۷) بدينوسيله فعالان اقتصادي مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اعلام مي‌گردند:
مشمولين مرحله دوم ثبت نام و اجرا
كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، صرفنظر از ميزان فعاليت، كه مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بوده‌اند، شاغل به فعاليت در هر يك از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۹۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي مي‌باشند:
۱) كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود؛
۲) بهره‌برداران معادن؛
۳) ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛
۴) حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛
۵) ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛
۶) ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم؛
۷) متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛
۸) بنكداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛
۹) نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛
۱۰) مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي كه صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛
۱۱) مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛
۱۲) مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.

موديان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي كليه مقررات وتكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به صورت دوره‌اي، از تاريخ اول مهر ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و هشت (۱۳۸۸/۷/۱) مي‌باشند

تذكر بسيار مهممشمولين واجد شرايط مرحله اول حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مراحل دوم و بعدي ثبت نام اين نظام مالياتي، جزو مشمول مرحله اول ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي محسوب مي‌گردند.
اين اطلاعيه به منزله ابلاغ به ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده سراسر كشور محسوب مي‌گردد.