مراحل هفتگانه فراخوان های ارزش افزوده

فراخوان مرحله چهارم ثبت نام در نظام مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس هماهنگي و تفاهم بعمل آمده با وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه‌كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي‌نمايد.

الف- مشمولين مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌اند، در صورتي كه شاغل به فعاليتهاي ذيل (از جمله فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم) باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.


۱) صاحبان كارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي و غير صنفي كه داراي حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشد)
۲) فروشندگان طلا و جواهر
۳) فروشندگان آهن‌آلات
۴) صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستورانها
۵) صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دوستاره و هتل آپارتمان
۶) صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاك
۷) صاحبان تعميرگاههاي مجازخودرو
۸) چاپخانه‌ داران 
۹) صاحبان دفاتراسناد رسمي
۱۰) صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس+۱۰ )و دفاتر خدمات الكترونيك شهر
۱۱) صاحبان دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي
۱۲) صاحبان سينماها، تماشاخانه‌هاو مكانهاي تفريحي و ورزشي


اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بند «ج» و ساير فعاليتهاي اعلام نشده بند «ب» موضوع ماده (۹۶) قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت‌نام و اجراء در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت‌نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند.

ب- تاريخ اجراء و تكاليف قانوني 

مؤديان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت‌نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول مهر ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه (۱۳۸۹/۷/۱)، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي‌باشند.

تـذكـر مهـم: 
فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت‌نام و اجراي قانون بوده‌اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله چهارم ثبت‌نام اين نظام مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت‌نام و اجراي قانون (براي موديان مرحله اول از ۱۳۸۷/۷/۱ ، مرحله دوم از ۱۳۸۸/۷/۱ و مرحله سوم از ۱۳۸۹/۱/۱ ) خواهند بود.

اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌گردد.