تحولات قانون تجارت در بستر زمان

تحولات قانون تجارت در ایران

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور تجاری در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به ناپلئون کد) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

به ‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مبنا میباشد) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی و مربوط به ترجمه اولیه است.

موضوعات مطرح شده در قانون تجارت

در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.

لایحه اصلاحی قانون تجارت

در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.

لایحه جدید قانون تجارت بالاخره پس از دو دوره بررسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسید. بررسی این لایحه با ۱۲۶۱ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود و در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید و در ۲۳/۰۱/۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی این لایحه در قالب قانونی ۵ ساله درمجلس موافقت گردید.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر لایحه تجارت را به تصویب رساندند.گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای ۴ سال مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس ماده ۱۲۶۰ این لایحه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل شمرده شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه های اجرائی آنها ابطال می گردد:

۱) قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۱۰

۲)  قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱

۳)  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸

۴) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۴۳

۵)  قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۴۴

۶)  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷

۷)  مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حسابهای شرکت تعاونی در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۵۰

۸)  قانون صدور چک مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵

۹) مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصف یه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حسابهای شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰

۱۰)  قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۷۶

۱۱)  بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره های مواد (۲۲) و (۳۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکت های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه.

print