دستورالعمل: ۲۶۰/۹۶/۵۰۱

شماره:۵۰۱/۹۶/۲۶۰

تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۳۹۶

موضوع

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۵ روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۶ می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امورمالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

۱٫جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی وارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

۲٫جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضورکلیه کارکنان بخش مالیات برارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۶ از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت ۱۸ خواهد بود . بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و … به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

۳٫ضروری است همکاران در حوزه های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور دراوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی اقدام نمایند.

۴٫ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در ۲ ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۶ منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی ، بلامانع می­باشد.

۵٫ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نماین

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزده

print