فعالیت اقتصادی در قالب شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) کدامیک مناسب تر است؟

بنام خدا

توجه:بدیهی است که نمی توان همه نکات و جزئیات را بیان داشت و به ارائه کلیات اکتفا می شود.

فعالیت اقتصادی و اداره کسب و کار به صورت شخصی (حقیقی) و یا حقوقی (شرکتی ) کدامیک مرقون به صرفه بوده و درگیری کمتر و راحت تری با دستگاه های نظارتی دولتی دارد؟

بدیهی است نگارنده قصد دارد این سوال را از منظر سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی بررسی نماید، البته درحاشیه بحث اصلی به سازمان های دیگری از جمله بورس کالا، فرابورس ، بانک ها و … نیز خواهیم پرداخت.

از آنجایی که سازمان امور مالیاتی و نظام ارزش افزوده گستره بیشتری نسبت به سایر ارگان های نظارتی دارد پس بنابراین معیار را براین منوال می گذاریم.

بر اساس مصوبه ۳۱/۴/۹۴ که از ۱/۱/۹۵  لازم الاجرا می باشد مودیان مالیاتی به سه گروه تقسیم و هر گروه مکلف به شیوه ای از نگهداری دفاتر و تکالیف قانونی شده اند.

گروه اول شامل همه ی اشخاص حقوقی و مشاغلی ( اشخاص حقیقی ) هستند که سازمان امور مالیاتی بیش از سه میلیارد تومان فروش آنها را می شناسد،

در ضمن: اشخاص ذیل نیز  فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آئین نامه جزء مودیان گروه اول هستند

۱-دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان)

۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط

۳-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها ، کلینیک های تخصصی

۵-صاحبان مشاغل صرافی

۶-فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط

این گروه مکلف به نگهداری دفاتر طبق استانداردهای حسابداری، ارائه گزارشات فصلی ، مشمول ارزش افزوده (بر اساس فراخوانهای هفتگانه ) ، صدور فاکتور رسمی و ارائه اظهارنامه عملکرد و دفاع مالیاتی هستند. ارسال … لیست مالیات حقوق ، هستند و البته اشخاص حقیقی این گروه نیازی به کسر مالیات تکلیفی از مالکین املاک اجاری خود نیستند.

در تاریخ  نگارش این مکتوب هنوز هیچ سامانه  مشترکی بین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد ولی منافع فعالان اقتصادی این گروه ایجاب می کند برای نشان دادن هزینه های خویش و جلوگیری از ایجاد تراکنش های بانکی مشکوک نسبت به ابراز لیست پرسنل بیمه ای خود اقدام نمایند.

حسابرسی تامین اجتماعی نیز فقط شامل اشخاص حقوقی دارای لیست بیمه این گروه هستند و اشخاص حقیقی و مشاغل فعال در این گروه معاف از بازرسی دفاتر هستند.

بخش حقیقی گروه اول به دلیل درگیر شدن کد ملی  به جای کد اقتصادی از ریسک بالای بررسی تراکنش های بانکی برخوردارند ، که البته توصیه می کنم  برای جلوگیری از این مهم نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند چرا که این ریسک به حدی بالاست که تمامی مزیتهای حقیقی کار کردن را از بین میبرد.

در خصوص اینکه ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص کدامیک مناسب تر است در مقالات بعدی به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت.

گروه دوم شامل فقط اشخاص حقیقی ( مشاغل ) خواهند بود که سازمان امور مالیاتی فروش آنها را کمتر از سه میلیارد تومان و بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفته (اگر فعالیت خدماتی باشد نصف این ارقام معیار خواهد بود)

این گروه در سطح پایین تری نسبت به گروه اول حسابدهی مالیاتی برخوردار هستند ولی ارسال اظهار نامه ، معرفی شماره حساب های بانکی ، تهیه بهای تمام شده ، لیست اموال و دارایی ها ،کسر مالیات از حقوق بگیران الزامی  ولی از نگهداری دفاتر طبق استاندارد حسابداری معاف هستند.

این گروه برای اینکه بدانند نسبت به قانون ارزش افروده چه تکلیفی دارند باید به فراخوانهای ارزش افزوده  این نظام مالیاتی مراجعه نمایند. البته اگر مشمول ارزش باشند ارسال گزارشات فصلی و صدور صورتحساب فروش نیز از الزامات خواهد بود.

حسابرسی تامین اجتماعی نیز شامل این گروه مالیاتی نمی شود.

گروه سوم شامل مشاغلی است که سازمان امور مالیات آنها را کمتر از یک میلیارد تومان شناسایی کرده است .(در صورت خدماتی بودن نصف این رقم ملاک خواهد بود). این گروه هیچ تکلیفی نسبت به نگهداری دفاتر و ارسال گزارشات بهای تمام شده و … ندارند و همه ساله براساس توافق از پیش تعیین شده با سازمان امور مالیاتی توافق و پرداخت خواهند داشت.

تکلیف این گروه درقبال نظام ارزش افزوده به فراخوان های هفتگانه این نظام موکول شده است . اگر این نظام مشمول ارسال و پرداخت مالیات ارزش افزوده باشند نسبت به ارسال گزارشات فصلی هم تکلیف خواهند داشت.

جرایم عدم رعایت قانون ارزش افزوده در ماده ۲۲و ۲۳ این قانون درج شده است.

جرایم عدم ارسال گزارشات فصلی نیزدر بخشنامه های ذیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است.

خرید از بورس کالا صرفا مختص به فعالان اقتصادی حقوقی تعلق خواهد گرفت

 

print