درخواست مرخصی

شرکت                            –

 

اینجانب : نام   نام خانوادگی :   شاغل در واحد:    
 

درخواست مرخصی به شرح ذیل را دارم ، لذا خواهشمند است با درخواست اینجانب موافقت بعمل آورید . با تشکر

 

مرخصی ساعتی : از ساعت

مرخصی روزانه  : از روز

۸:۳۰ الی ساعت

الی روز

۱۰:۳۰ جمعا به مدت

جمعا به مدت

۲ ساعت

روز

در تاریخ : ۲۵/۲/۱۳۹۸
۲۵/۱/۱۳۹۸ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ۳  
 
امضاء و اثر انگشت درخواست کننده

 

 

مهر و امضاءتایید کننده

مدیر / سرپرست واحد

مهر و امضاء تصویب کننده

مدیریت

تاریخ درخواست: ۲۰/۱/۱۳۹۸

 

قوانین وزارت کار در خصوص مرخصی :

۱)جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است(ماده ۶۲)

۲) کارگران علاوه بر تمام تعطیلات رسمی کشور، ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر نیز تعطیل هستند که اگر به کار گمارده شوند حقوق و دستمزد و اضافه کار روز تعطیل باید محاسبه شود(ماده ۶۳)

۳) مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد جمعا یک ماه است که چهار روز آن جمعه و ۲۶ روز دیگر قابل استفاده است. تعطیلات رسمی نیز تعطیلی با حقوق است، برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کارمحاسبه می‌شود(ماده۶۴)

۴) برای کارگران فعال در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی سالیانه پنج هفته در نظر گرفته شده است که استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد(ماده ۶۵)

۵)کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند(ماده۶۶)

۶)هر کارگر حق دارد در تمام مدت کار خود تنها برای یک نوبت به منظور ادای فریضه حج واجب تمتع یک ماه مرخصی تحت عنوان «مرخصی استحقاقی»، به شرطی که مرخصی ذخیره داشته باشد، بهره‌مند شود و چنانچه مرخصی طلب نداشته باشد از مرخصی بدون حقوق استفاده کند(ماده۶۷)

۷)میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود(ماده۶۸)

۸)تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف نظر ادارات کار تعیین کننده و لازم الاجراست(ماده۶۹)

۹)مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می‌شود. عرف است مرخصی بیش از سه ساعت یک روز کامل محاسبه می‌شود(ماده۷۰)

۱۰)کارگرانی که قرارداد کارشان فسخ شده یا پایان یافته، یا دچار از کار افتادگی کلی و یا مشمول بازنشستگی شده‌اند. مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی این دسته کارگران به آنها و در صورت فوت به وراث تعلق می‌گیرد(ماده۷۱)

۱۱)نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین می‌شود(ماده۷۲)

۱۲)مرخصی‌ ارفاقی متاثر از حوادث و اتفاقات «مرخصی اضطراری» نظیر ازدواج دائم ،فوت بستگان نزدیک و درجه یک ،مواجهه با حوادث غیرمترقبه اعم از زلزله و آتش سوزی می باشد، کارگران مشمول قانون کار حق بهره مندی از سه روز مرخصی با حقوق و بدون کسر از مرخصی سالیانه را دارند(ماده۷۳)

۱۳)مرخصی استعلاجی باید به تایید سازمان تامین اجتماعی برسد. در قانون کار محدودیتی برای این مورد پیش بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد، امکان استفاده وجود دارد؛ این مرخصی جزو سوابق کار و بازنشستگی  به شمار آید و هم مشمول پرداخت غرامت و دستمزد میشود(ماده۷۴)

۱۴)مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن را روی هم ۹۰ روز است که در صورت امکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. پس از پایان مرخصی کارگر باید به کار سابق خود بازگردند و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت آن‌ها محسوب شود. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد(ماده ۷۶)

۱۵)استفاده از مرخصی بدون باید با موافقت کارفرما صورت بگیرد، چون نظر قانونگذار در خصوص قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌کنند، این است که قرارداد کار به حال تعلیق درآید و پس از آن کارگر به کار سابق باز گردد. موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل تحصیل، انجام سفر‌های طولانی، امور شخصی، گرفتاری‌های خانوادگی، تغییر کار و گذراندن دوره آزمایشی برای کار جدید است. مرخصی بدون حقوق حداکثر دو سال است که در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، به مدت دو سال دیگر قابل تمدید است(ماده۱۶)

۱۶)کارگران کارمزد برای روز‌های جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در روز‌های کار کرد، آخرین ماه کار آن‌ها است.مبلغ پرداختی هم نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد(ماده۴۳)

 

 

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]