خدمات حسابداری :
نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مطابق با آخرین استاندارهای حسابداری اولین گام و اقدام پایه ای در خصوص ارائه پاسخی به سوالات و مدیریت بر ممیزی ها میباشد؛ این مهم نیز مانند سایر موارد از خدمات این موسسه میباشد ، تنظیم و تغییر مقررات جدید در حوزه استاندارهای حسابداری و همین طور ابلاغ انواع بخشنامه های مالیاتی و تامین اجتماعی نیاز مند به روز بودن و به روز رسانی دفاتر خواهد بود .
وجود ابزارهای متعدد و کنترلی متضمن تهیه و تدوین دفاتر با کمترین خطا و بالاترین ضریب اطمینان خاطر برای صاحبان کسب و کار خواهد بود