مطالب توسط محسن حمزه یی

رونق کسب و کار با طراحی سایت

رونق کسب و کار با طراحی سایت رونق کسب و کار و افزایش فروش نیاز به راهبردی به روز با توجه به فناوری های جدید و استفاده از ظرفیت بالقوه جامعه می باشد. در زمان صرفه جویی کنید و فروشتان را بیشتر کنید. اگر در فکر راه اندازی طراحی سایت برای کسب و کار تان […]

چرا برخی نشانهای تجاری (برندها) مقبول ترند؟

تفکر مبتنی بر تفاوت چیزی فراتر از خلاقیت است . تفکر مبتنی بر تفاوت بر مشاهده واقیعیت ، شناسایی و تشخیص فرصت ها در درون واقعیت موجود و سپس دست به کار شدن بر مبنای آن استوار است. باید بیاموزید که چگونه

بررسی هزینه های قابل قبول و مدیریت سود

  این موسسه در راستای وظیفه ذاتی که برای خویش تعریف نموده علاقه منداست برخی از قواعد و مفاد قانونی را برای مخاطبان خویش به نحو سلیس و روان تری بازخوانی نماید لذا در این یادداشت تلاش میشود در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی مطالبی ایراد شود لذا کلیت مباحت در سه بخش عمده […]

اشخاص حقیقی و چالش مالیات ارزش افزوده

نظام مالیاتی ارزش افزوده توانسته پوشش خود را برای اشخاص حقوقی کامل کند اما برای پوشش اشخاص حقیقی را دشوار شفافیت سازی را باید کند. به جرات میتوان گفت شناسایی مودیان مالیاتی جدید از بین حقیقی ها مهمترین پروژه نظام مالی کشور است.

تضاد منافع در شرکتهای خانوادگی

موضوع این مقاله بررسی موانع و مشکلات بر سر راه شرکتهای خانوادگیست ، شرکتهایی که با یک هدف مشخص و با انگیزه کافی ایجاد میشوند ولی به مرور زمان گرفتار حواشی مضری میشوند که گاها وجود این شرکتها را به مخاطره میاندازد

تحولات قانون تجارت در بستر زمان

قانون تجارت مهمترین قانون مربوط به امور تجاری است که اساس حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد.این قانون بر مبنای قانون تجارت فرانسه-معروف به ناپلئون کد-تهیه شده است، اکثر حقوقدانان قانون مذکور را بیش از اندازه ناقص می‌دانند

اصلاح در روشهای اداری و پرسنلی

اصلاح در روشهای اداری و پرسنلی دیباچه قرارداد پرسنلی برگه ورود و خروج فیش حقوقی جدول حقوق و دستمزد فیش بانکی لیست بیمه تامین اجتماعی لیست مالیات حقوق نمودار فرایند حقوق و دستمزد وظایف واحد منابع انسانی           دیباچه در صورتیکه تهیه این سازوکار برای سه ماه باقی مانده از سال […]