مطالب توسط محسن حمزه یی

پولشویی : پیامدهای تصویب مقررات FATF در ایران

تصويب مقررات FATF در ايران وآثار و پيامدهاي آن با تاكيد بر مقررات مبارزه با پولشويی   مقدمه پول بعنوان یكی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشكلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل كرده است. همچنین پول موجب تسریع […]

برندها : چرا برخی نشانهای تجاری مقبول ترند؟

تفکر مبتنی بر تفاوت چیزی فراتر از خلاقیت است . تفکر مبتنی بر تفاوت بر مشاهده واقیعیت ، شناسایی و تشخیص فرصت ها در درون واقعیت موجود و سپس دست به کار شدن بر مبنای آن استوار است. باید بیاموزید که چگونه

بررسی هزینه های قابل قبول و مدیریت سود

این موسسه در راستای وظیفه ذاتی که برای خویش تعریف نموده علاقه منداست برخی از قواعد و مفاد قانونی را برای مخاطبان خویش به نحو سلیس و روان تری بازخوانی نماید لذا در این یادداشت تلاش میشود در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی مطالبی ایراد شود لذا کلیت مباحت در سه بخش عمده طرح […]

اشخاص حقیقی و چالش مالیات ارزش افزوده

نظام مالیاتی ارزش افزوده توانسته پوشش خود را برای اشخاص حقوقی کامل کند اما برای پوشش اشخاص حقیقی را دشوار شفافیت سازی را باید کند. به جرات میتوان گفت شناسایی مودیان مالیاتی جدید از بین حقیقی ها مهمترین پروژه نظام مالی کشور است.

تضاد منافع در شرکتهای خانوادگی

موضوع این مقاله بررسی موانع و مشکلات بر سر راه شرکتهای خانوادگیست ، شرکتهایی که با یک هدف مشخص و با انگیزه کافی ایجاد میشوند ولی به مرور زمان گرفتار حواشی مضری میشوند که گاها وجود این شرکتها را به مخاطره میاندازد

تحولات قانون تجارت در بستر زمان

قانون تجارت مهمترین قانون مربوط به امور تجاری است که اساس حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد.این قانون بر مبنای قانون تجارت فرانسه-معروف به ناپلئون کد-تهیه شده است، اکثر حقوقدانان قانون مذکور را بیش از اندازه ناقص می‌دانند