مطالب توسط محسن حمزه یی

بخشنامه: ۲۰۰/۴۰۶۲/ص

درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی شماره:۲۰۰/۴۰۶۲/ص تاریخ:۱۳۹۸/۰۳/۱۲ جناب آقای رحیمی انارکی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۱۸۹/۲۷۱۴، ۱۸۹/۲۷۱۵، ۱۸۹/۲۷۱۶،۱۸۹/۲۷۱۸،۱۸۹/۲۷۱۷ و ۱۸۹/۲۷۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی ماده […]

بخشنامه: ۲۳۰/۹۸/۱۸

شماره: ۲۳۰/۹۸/۱۸ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت­های تخصصی دارند به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ […]

آیین نامه ۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸

شماره:۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ تاریخ:۱۸/۰۳/۱۳۹۵ بسمه تعالی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره ۳۱۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ فصل اول : […]

بخشنامه ۲۴۴/۶۲۶۸/د

نحوه ارائه صورتحساب شماره: ۶۲۶۸/۲۴۴/د تاریخ: ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ معاونت… اداره کل… دفتر… باسلام و تحیات احتراما، به پیوست تصویر آیین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) ق.م.م اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و موضوع ابلاغیه شماره ۲۲/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع و […]

بخشنامه ۲۶۰/۵۶۵۶/د

نصب سامانه صندوق فروش شماره: ۵۶۵۶/۲۶۰/د تاریخ:۱۲/۰۹/۱۳۹۶ رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام و احترام به اطلاع می رساند، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نصب و بکارگیری سامانه صندوق فروش توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و با توجه […]

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸

شماره: ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ درخصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ […]

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۳۲/ص

شماره: ۳۲/۹۷/۲۰۰/ص تاریخ: ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ موضوع در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل ارز می نمایند و همچنین تکلیف قانونی آمر(فروشنده) در […]

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۳۸/ص

شماره: ۳۸/۹۷/۲۰۰/ص تاریخ: ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۷ موضوع ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۰۳۹/ت۵۵۳۴۴هـ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی […]

صورت درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه دوم

صورت درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه دوم ……………۱۳     حداقل اطلاعات مورد نیاز حسب اقلام فوق الذکر خواهد بود ( مودیان می توانند حسب نوع فعالیت شغلی سایر اطلاعات مورد نیاز را در جدول فوق الذکر اضافه نمایند)                                                       فرم ۳۱۵۴ (اسفند -۹۴ ) دفتر خدمات مودیان

دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۱۷

شماره: ۵۱۷/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه­های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه­هاودستورالعمل­های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۶۶۹۹/۲۳۰/د […]

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۸۴

ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک شماره: ۸۴/۹۷/۲۰۰ تاریخ: ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ موضوع ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۶، در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۶ برای بهره برداری […]

بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۷۰

تسری مفاد بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن شماره: ۱۷۰/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ موضوع تسری مفاد بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال ۱۳۹۵ و بعد از آن […]