افزایش فروش

افزایش فروش شرکت ها

افزایش فروش و در نهایت افزایش سودآوری از اصلی ترین دلایل بکارگیری استراتژی های کسب و کار می باشند. هر کسب و کاری فراز و نشیب های بسیاری را در طول دوره‌ی عمر خود تجربه می نماید.
مالیات

مالیات چیست ؟

مالیات قسمتی از در آمد يا ثروت افراد است كه به منظور پرداخت بخشی از هزينه هاي عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سياسی یک كشور به موجب قانون به وسيله دولت دریافت مي شود .
برندها

برندها : چرا برخی نشانهای تجاری مقبول ترند؟

تفکر مبتنی بر تفاوت چیزی فراتر از خلاقیت است . تفکر مبتنی بر تفاوت بر مشاهده واقیعیت ، شناسایی و تشخیص فرصت ها در درون واقعیت موجود و سپس دست به کار شدن بر مبنای آن استوار است. باید بیاموزید که چگونه
اشخاص حقیقی و چالش ارزش افزوده

اشخاص حقیقی و چالش مالیات ارزش افزوده

نظام مالیاتی ارزش افزوده توانسته پوشش خود را برای اشخاص حقوقی کامل کند اما برای پوشش اشخاص حقیقی را دشوار شفافیت سازی را باید کند. به جرات میتوان گفت شناسایی مودیان مالیاتی جدید از بین حقیقی ها مهمترین پروژه نظام مالی کشور است.
مدیریت منافع و نزاع در شرکتهای خانوادگی

تضاد منافع در شرکتهای خانوادگی

موضوع این مقاله بررسی موانع و مشکلات بر سر راه شرکتهای خانوادگیست ، شرکتهایی که با یک هدف مشخص و با انگیزه کافی ایجاد میشوند ولی به مرور زمان گرفتار حواشی مضری میشوند که گاها وجود این شرکتها را به مخاطره میاندازد

تحولات قانون تجارت در بستر زمان

قانون تجارت مهمترین قانون مربوط به امور تجاری است که اساس حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد.این قانون بر مبنای قانون تجارت فرانسه-معروف به ناپلئون کد-تهیه شده است، اکثر حقوقدانان قانون مذکور را بیش از اندازه ناقص می‌دانند