بخشنامه: ۲۳۰/۹۸/۵۱

شماره: ۲۳۰/۹۸/۵۱

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

موضوع

ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیئت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

تبصره ۲ بند ۲ – استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران،(۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد.

بند ۶- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره بند ۶- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print