دستورالعمل: ۲۳۰/۹۷/۱۴

شماره: ۱۴/۹۷/۲۳۰

تاریخ: ۰۲/۰۸/۱۳۹۷

دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­­های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶

با توجه به مصوبات اجلاس سراسری مدیران مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ و پیرو دستورالعمل شماره ۵۱۴/۹۶/۲۳۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ زمان بندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ که به منظور بهره برداری بهینه و به موقع از اطلاعات موجود در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی و در جهت رعایت اصل عدالت مالیاتی از طریق مستندسازی رسیدگی­های مالیاتی و تسریع در روند قطعیت پرونده­های مالیاتی، کاهش هزینه­های وصول و در نهایت تحقق سهمیه وصول مالیات پیش بینی شده برای سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه و با لحاظ نمودن مراتب دستورالعمل­های شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵، شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ و شماره ۵۲۱/۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ بدینوسیله مقرر می دارد :

۱) اطلاعات دریافتی معاملات فصلی عملکردهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ :

۱-۱) اطلاعات فهرست معاملات دریافتی توسط ادارات کل امور مالیاتی در قالب لوح فشرده موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مربوط به عملکردهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴ و نیز فهرست اطلاعات معاملات دریافتی عملکرد سال­های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ که تاکنون بارگذاری نشده­اند،می­بایست حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ در سامانه مربوطه بارگذاری شوند.

۲-۱) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی اطلاعات مالیاتی دریافتی از دیگر دستگاه­های اجرایی ازجمله اظهارنامه­های گمرکی، معاملات بورس کالا، اطلاعات بیمه، تسهیلات و تعهدات بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر موارد مشابه را که در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و دیگر مواد قانونی مرتبط دریافت نموده است، می­بایست لغایت ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ به طرق مقتضی و با رعایت سطوح دسترسی قانونی در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مالیاتی بارگذاری تا در فرآیند رسیدگی­های مالیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

۳-۱) در ارتباط با اشخاص حقوقی که سال مالی آن­ها منطبق با سال مالیاتی نمی­باشد (میان سالی)، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان می بایست امکان مشاهده اطلاعات مالیاتی مرتبط با ابتدای فصل متصل به شروع سال مالی و انتهای فصل متصل به پایان سال مالی را امکان­پذیر نماید.

۴-۱) امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یکبار ویرایش اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۲ توسط مودیان لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ وجود خواهد داشت و پس از آن تاریخ، ورود اطلاعات، حذف و یا ویرایش آن، باید از طریق اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل مودی ارسال کننده اطلاعات و با هماهنگی واحد مالیاتی ذیربط انجام شود.

در این خصوص به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی لازم است قبل از مسدود نمودن امکان ارسال اطلاعات در سامانه توسط مودیان ذیربط، نسبت به رسیدگی به موقع جریمه­های عدم انجام تکالیف مرتبط با فهرست معاملات و اطلاع­رسانی مناسب به مودیان در ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اقدام شود.

۲) اصلاح کدگذاری ( کد گذاری مجدد ) و الصاق اطلاعیه­های مالیاتی عملکرد سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶:

۱-۲) به­منظور انجام دقیق عملیات الصاق خودکار اطلاعات مالیاتی به پرونده­های موجود، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پیگیری­های لازم را به­عمل آورند تا شناسه ملی وشماره ملی مودیان در سیستم­های فرآیندی مالیاتی از جمله سامانه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به صورت دقیق و کامل تا پایان مهر ماه سال جاری درج و یا حسب مورد اصلاح شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست امکان گزارش­گیری از روند اقدامات انجام شده را برای مسئولین ذیربط فراهم نماید.

۲-۲) از آنجایی­که برخی از رکوردهای اطلاعات مالیاتی به اشتباه الصاق یا کدگذاری شده­اند که این امر موجب بروز مشکلاتی در امر پیگیری استخراج و یا بهره­برداری از اطلاعات به ویژه عملیات مانده­گیری سامانه ها خواهد شد، ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ نسبت به اصلاح کدگذاری­های اشتباه وفق بند(۲-۴) دستورالعمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و یا رفع الصاق برای مواردی که به اشتباه الصاق شده­اند، وفق برنامه زمان­بندی برداشت و استخراج اطلاعات اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ، برای اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، باید دسترسی لازم به منظور تکمیل اطلاعات کد ملی / شناسه ملی و کد اقتصادی بر روی اطلاعات ناقص را در فیلد جداگانه تعبیه نماید تا امکان الصاق سیستم اطلاعات تکمیل شده به پرونده ایجاد شود.

۳-۲) در صورتی که اطلاعات مالیاتی متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشند، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی ربط موظف است پیگیری­های لازم در خصوص بهره­برداری از اطلاعات را به­عمل آورد. این گونه اطلاعات که از طریق کارتابل واحدیابی برای امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود; اداره امور مالیاتی ذی ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع وفق مقررات اقدام نمایند.

۳) تکمیل اطلاعات ناقص

۱-۳) در اجرای بند ( ۳-۲ ) دستورالعمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ در صورتی که در زمان رسیدگی به اطلاعیه­ها، واحدهای مالیاتی ذیربط با اطلاعاتی مواجه شوند که به علت نقص اطلاعات قابلیت بهره­برداری را نداشته باشند و یا اطلاعات مذکور به گونه­ای ­باشد که می­بایست ارسال کننده اطلاعات به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و یا ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مشمول جریمه­های مقرر در مواد مذکور شود، واحدهای مالیاتی و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند بر اساس بند فوق­الذکر وفق مقررات، حسب مورد اقدامات مقتضی را به عمل آورند و واحدهای مالیاتی ذیربط را در جریان موضوع قرار دهند.

۲-۳) از آنجائی که پیگیری اصلاح و تکمیل رکوردهای اطلاعـــــاتی با مبالغ بالا دارای اهمیت ویژه­ای می­باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند در اجرای بند (۳-۲) دستورالعمل شماره ۵۰۱/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به شرح بند ۴ این دستورالعمل نسبت به استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و همچنین ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی پیگیری­های لازم را به­عمل آورند.

۴) استخراج رکوردهای اطلاعاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶:

۱-۴) به­منظور بهره­برداری حداکثرو استفاده بهینه از اطلاعات مالیاتی موجود در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک برنامه زمان بندی هماهنگ، بدین­وسیله مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی بر اساس جدول ذیل نسبت به استخراج اطلاعات عملکرد سنوات ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ از سامانه­های مذکور تا زمان اعلام شده اقدام نمایند:

شماره سطح مبالغ رکورد های اطلاعاتی تا تاریخ
اول رکوردهای اطلاعاتی بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۳۰/۰۸/۱۳۹۷
دوم رکوردهای اطلاعاتی بیش از  ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳۰/۱۰/۱۳۹۷
سوم سایر رکوردهای اطلاعاتی با رعایت موارد مذکور در ردیف اول و دوم ۳۰/۱۱/۱۳۹۷
چهارم رکوردهای اطلاعاتی بدون نیاز به رسیدگی مالیاتی و فاقد بار مالیاتی ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

بدیهی است در هنگام جستجو به منظور برداشت اطلاعات هر یک از ردیف­های فوق در زمان بندی تعریف شده، واحد­های مالیاتی ذیربط موظفند نسبت به جستجوی کامل اطلاعات هر مودی که شامل اطلاعات مالیاتی تا پایین­ترین سطح رقمی نیز باشد، اقدام نمایند. بدین ترتیب در صورتی­که در سامانه برای هر مودی اطلاعاتی مربوط به رکوردهای سطح اول وجود داشته باشد، می­بایست با جستجوی کامل اطلاعات این­گونه مودیان، تمامی اطلاعات موجود در سامانه برای این مودی (حتی رکوردهای سطوح دوم، سوم، چهارم) استخراج و در رسیدگی­ها لحاظ شود.

وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۱۶/۲۲۵/د مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات استخراج موثر اطلاعات رکوردهای اطلاعاتی که قبلا در گزارش رسیدگی اعمال گردیده است لیکن در حال حاضر در کارتابل اداره کل موجود می­باشد با توجه به علت برداشت «بدون نیاز به رسیدگی متمم» امکان­پذیر می­باشد.

۲-۴) مجددا تأکید می­شود استخراج اطلاعات صرفا برای آن­دسته از همکاران مالیاتی که دارای حکم رسیدگی برای پرونده ذیربط می­باشند، موثر تلقی شده و سایر برداشت­های انجام شده به­منظور پیگیری موضوع محسوب خواهد شد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام مقتضی در این­خصوص در سامانه­ها به­عمل آورد.

۳-۴) از آنجا ­که استخراج (برداشت) اطلاعات کدگذاری شده برای یک اداره کل که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی­کننده همان اداره کل، موجب کاسته شدن از مانده اطلاعات در کارتابل اداره کل مزبور خواهد شد، چنانچه این برداشت به هر دلیلی اشتباه صورت گرفته باشد، امکان استفاده مجدد این اطلاعات به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت و اگر این اطلاعات مربوط به مودیان فاقد سابقه مالیاتی باشد، امکان شناسایی مودیان جدید (در اجرای بند ۲-۳ این دستورالعمل) نیز از بین خواهد رفت. لذا تأکید می­شود واحدهای مالیاتی استخراج کننده این­گونه اطلاعات موضوع را از طریق رئیس امور مالیاتی و به صورت مکتوب به آگاهی اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط برسانند. بدیهی است در صورتی که به دلیل عدم رعایت این موضوع ضرر و زیانی بوجود آید، واحدهای مالیاتی که به اشتباه اطلاعات مذکور را استخراج کرده­اند، برابر مقررات مسئول خواهند بود.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می­بایست در اسرع وقت امکان برگشت سیستمی اطلاعات موضوع فوق را به سبد رکوردهای مانده آن اداره کل از طریق ایجاد دسترسی به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی فراهم نماید. ادارات مذکور می­بایست وفق درخواست امور مالیاتی ذیربط اقدام مقتضی را به­عمل آورند./ ۲۵-۱۴-۴/۱۶۹

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

print